Calitate

La fabricarea țevilor pentru Gaz si Apa este folosita materia prima din Germania "Lyondellbasell","SABIC" si "TVK" Ungaria.Toată gama produsă şi realizată corespunde cerinţilor şi este însoţită de certificate igienice şi de calitate.

Controlul de intrare:

 • Controlul materiei prime
 • Controlul dimensiunilor cu ajutorul echipamentului specializat
 • Calitatea suprafeței
 • Rezistență și proprietățile mecanice

Controlul operațional:

Totată producția trece un control sistematic (cu ajutorul metodelor vizuale și intrumentale). Controlul calității fiecărei unități se controlează direct la linia de producere.

Controlul de predare:

Până a fi predată la depozitele întreprinderii, producția finită trece un control riguros asupra calității. Controlul poate fi de tip inpecția lotului (fiecare lot de producție) și controlul periodic (în conformitate cu planul-grafic stabilit la întreprindere).

După producere sunt selectate mostre care se testează la:

 • Aspect exterior (SM SR ISO 4427-2:2011 / SM GOST R 50838:2012)
 • Determinarea caracteristicilor geometrice (GOST 29325-92)
 • Determinarea indicelui de fluiditate (SM EN ISO 1133-1:2015)
 • Determinarea alungirii la rupere (GOST 11262-80)
 • Determinarea densității convenționale (SM SR EN ISO 1183-1:2014)
 • Determinarea contracției longitudinei la cald (GOST 27078-86)
 • Determinarea rezistenței la presiune interioară (GOST 24157-80)

Rezultatele încercărilor se înscriu în rapoartele de încercări și se introduc în registrul al produselor finite, unde se indică data producerii, numărul lotului, rezultatele încercărilor. Doar după ce se trece toate controalele enumerate, producția este predată la depozitele pentru a-i asigura pe clienții noștri.

Toată gama produsă şi realizată corespunde cerinţilor şi este însoţită de certificate igienice şi de calitate.

Descarcă toate certificate