Calitate

La fabricarea țevilor pentru sistemul de apeduct și gaz este folosită materia primă de calitate superioară din Germania "Lyondellbasell", "SABIC". Toată gama de mărfuri produsă la uzina SRL Uniplast  corespunde cerinţilor SM EN 12201-2+A1:2016 şi este însoţită de certificate de conformitate, calitate și igienice.

Controlul de intrare:

 • Controlul materiei prime
 • Controlul dimensiunilor cu ajutorul echipamentului specializat
 • Calitatea suprafeței
 • Rezistență și proprietățile mecanice

Controlul operațional:

Toată producția trece un control sistematic (cu ajutorul metodelor vizuale și intrumentale). Controlul calității fiecărei unități se realizează direct la linia de producere.

Controlul de predare:

Până a fi transmisă la depozitele întreprinderii, producția finită trece un control riguros asupra calității. Controlul poate fi de tip inspecția lotului (fiecare lot de producție) și controlul periodic (în conformitate cu planul-grafic stabilit la întreprindere).

După producere sunt selectate mostre care se testează la:

 • Aspect exterior (SM SR ISO 4427-2:2011 / SM GOST R 50838:2012)
 • Determinarea caracteristicilor geometrice (GOST 29325-92)
 • Determinarea indicelui de fluiditate (SM EN ISO 1133-1:2015)
 • Determinarea alungirii la rupere (GOST 11262-80)
 • Determinarea densității convenționale (SM SR EN ISO 1183-1:2014)
 • Determinarea contracției longitudinei la cald (GOST 27078-86)
 • Determinarea rezistenței la presiune interioară (GOST 24157-80)

Rezultatele încercărilor se înscriu în rapoartele de încercări și se întroduc în registrul produselor finite, unde se indică data producerii, numărul lotului, rezultatele încercărilor. Doar după ce se trece toate etapele de verificare enumerate, producția este predată la depozite pentru a fi plasată pe piață.

Toată gama produsă şi realizată corespunde cerinţilor şi este însoţită de certificate igienice şi de calitate.