Instalare

Detalii de instalare 

Poziționare
Spațiu deschis 
 Uscat și bine ventilat
 Departe de evacuarea bucătăriei 
x mediu umed 
x mediu coroziv, volatilexistă lichid sau gaz inflamabil

Partea inferioară a pompei de căldură ar trebui să fie cu cel puțin 20 cm deasupra solului. Poate fi instalată pe suport beton sau pe suport metalic. 
 Vă rugăm să instalați o copertină.
 Asigurați scurgerea apei în jurul pompei de căldură.


Distanțe perimetrale și solVerificați pachetul
✓ Există 4 tampoane anti-vibrații în interiorul cutiei; 
✓ Verificați plăcuța de identificare, codul de bară și etichetele;
✓  Verificați dacă manometrul este pe zero sau nu;
✓ Verificați dacă există urme de lovituri sau deformări; 
 Deschideți panoul lateral și verificați controlerul, cablul de alimentare, senzorul de temperatură, modulul WIFI așa cum este menționat în video
Elementele de bază ale instalării
 1) Pompa de căldură trebuie instalată pe blocuri plate de beton, sau pe un suport metalic; 
2) Între pompa de căldură și bază sau suport, trebuie să existe  cel puțin 4 bucăți tampoane anti-vibații;
3) Înainte de a executa suportul, vă rugăm să verificați dimensiunea pompei de căldură
4) Înainte de a fixa pompa de căldură, vă rugăm să verificați direcția conformproiectului de instalare; 
5) Utilizați șurub conexpand pentru a fixa pompa de căldură pe suportul de beton; 
6) Asigurați-vă că conducta de apă de circulație să fie ≥ DN25, iar conducteletrebuiesc izolate; 
7) Când instalați senzorul de temperatură a apei pe țeavă sau în rezervorul de apă, asigurați-vă că senzorul de temperatură nu va fi in contact direct cu apa

Pregătirea instalării
Pregătiți accesoriile de instalare, cum ar fi vasul de expansiune, vană cu 3 căi, robinet de inchidere, filtru impurități, pompa decirculație, țevile și unelte conform lucrării de cablare.

Schemă de instalare                            


Procedura de instalare  
Localizați poziția de instalare pentru pompa de căldură, pufferul și boilerul de apă, pompa circulație și componentele terminale, cum ar fi ventiloconvectorul sau radiatorulsau incălzirea prin pardoseală.

Conexiunea de la returul pompei de căldură la rezervorul tampon 
Secvența va fi : 
pompă de circulație → vas expansiune → filtru → robinet închidere → pufferul 
(Acordați atenție direcției pompei de circulație și a filtrului de apă ) 


Procedura de instalare

Conexiunea de la turul pompei de căldură la rezervorul tampon 
Secvența va fi :
vană cu 3 căi → robinet închidere → pufferul 
(Acordați atenție direcției vanei cu 3 căi )

Procedura de instalare
Conexiunea de la rezervorul tampon la terminal 

Procedura de instalare
Conexiunea dintre pompa de căldură și rezervorul de apă caldă menajeră

Procedura de instalare
Instalația curentă


Schema de cablare electrică a pompei de căldură
Voltaj: 220V~240V / 50Hz / 1Ph

Schema de cablare a pompei de căldură
Terminale: 220V

Conectare - Instalație electrică
✓ Când conectați sursa de alimentare principală, vă rugăm să rețineți că diametrul cablului de alimentare trebuie să fie mai mare sau egal cu diametrul firului recomandat și trebuie să fie împământat în mod fiabil. 
✓ Borna de conectare a pompei de apă poate fi folosită ca sursă de alimentare a pompei de apă.Pompa de apă cu semnal PWM trebuie conectată la linia de semnal.Verificați și distingeți linia de alimentare și linia de semnal PWM a pompei de circulație, care se pot distinge în funcţie de numărul fire de conectare
✓ Modelele cu încălzitor electric extern necesită un diametru adecvat al firului în funcție de puterea de încălzire.Terminalul de încălzire electrică nu poate fi utilizat direct ca sursă de alimentare electrică pentru încălzire,doar ca semnal de control. Sursa principală de alimentare trebuie să fie echipată cu un contactor AC conform dimensiunii puterii.
✓ Conexiunea supapei cu trei-căi este de 2 fire sub tensiune și 1 fir neutru, iar direcția de comutare a supapei cu trei-căi trebuie instalat corect, altfel va deteriora unitatea  iar acesta va deveni inutilizabil 
✓ Sonda de temperatură apă utilizat de cele trei funcții de încălzire prin pardoseală, răcire și apă caldă manajerătrebuie să fie instalat în rezervorul de puffer și boiler ACM.
Conectare - Alimentare electrică
• Conexiunea cablajului sursei de alimentare
 Când conectați sursa de alimentare principală, diametrul cablului de alimentaretrebuie să fie mai mare sau egal cu diametrul recomandat al firuluiși trebuie să fie împământat în mod fiabil.


Conectare - Pompa de circulare
• Conexiunea pompa de circulare
 Pompă de circulare fără invertor:doar să conectați liniile L, N și nul de protecțiePompă de circulare cu invertor si semnal PWM:pe lângă liniile L, N si nulde protecție mai aveți de conectat linia PWM și COM.


Conectare - Vană cu 3 căi
• Conexiunea vanei cu 3 căi este 2 fire sub tensiune și 1 fir neutru. Direcția de comutare trebuie verificată la cablare, altfel va deteriora unitatea și îl face inutilizabil

• Direcția săgeții vanei cu 3 căi este în aceeași direcție ca și direcția de curgere a apeiîn conductăConectare - Senzor de temperatură
• Conectare senzor de temperatură
Senzor temperatură retureste încorporat în admisia pompei de căldură,dacă aveți puffer îl puteți instala în gaura oarbă a rezervorului tampon.

Senzor temperatură ACMse află în interiorul panoului de service și poatefi introdus în gaura oarbă a rezervorului de apă caldă.


Conectare - Încălzitorul electric auxiliar
• Încălzitorul electric auxiliar
✓ Încălzitorul electric auxiliar poate fi conectat direct conform schemei electrice. 
✓ Pentru încălzitorul electric extern: 
            1. Trebuie să selectați un diametru adecvat al cablului electric. 
            2. Terminalul de încălzire electrică nu poate fi utilizat direct ca sursă de alimentareelectrică pentru încălzire, ci doar ca linie de control. Sursa principală de alimentaretrebuie să fie echipată cu un contactor AC în funcție de dimensiunea puterii.

Conectare - Comanda pornit/oprit
• Dacă este nevoie de controlul termostatului, semnalul pasiv al termostatuluieste conectat direct la borna de comandă și borna COM a pompei de căldură.
• Semnalul ON/OFF poate fi transmis de la termostat la pompa de caldură.

Punerea în funcțiune
✓ Verificați dacă cablul de alimentare și alte fire de conectare sunt strânse.
✓  Umpleți sistemul de apă cu o presiune de 0,8 MPa pentru a vă asigura că nu există scurgeri. 
✓  Asigurați-vă că toate supapele sunt deschise, aerul din țevi și rezervorul de apă au fostaerisite
✓ Reglați unitatea la modul dorit, setați temperatura necesară și porniți aparatul.

✓ După ce pompa este pornită, temperatura setată este atinsă și nu există nicio eroare după caretemperatura scade, poate fi repornit normal și punerea în funcțiune este finalizată.
După finalizarea punerii în funcțiune, păstrațiconducta bine izolata și fixati conductafără a se slăbi.
Instalare modul WIFI
1. Vă rugăm să deschideți panoul și să verificați cele de mai jos:
Cablu semnal
Sursă alimentare
Cablu conexiune
Modului WIFI


2. Deschideți capacul modulului WIFI, conectațifirele de semnal și strângeți-l, conectați firul roșupe pozitiv „+” și firul alb pe negativ „-”,apoi închideți capacul 
3. Când conectați cablul de semnal, acordați atenție poziției firului roșu șifirului alb. Capătul roșu este conectat la A al liniei de conectare și lacelălalt capăt este conectat la „+” al plăcii de control principal; capătul alb esteconectat la linia de conectare B iar celălalt capăt este conectat la „-” apanoul principal de control.
4. Sursă de alimentare este conectat priza de 230 V. Firul negrul cu dunga albă a cablului de alimentare este conectată la „+” conexiuniiliniei, iar firul neagru este conectată la „-” liniei de conectare.
5. Vă rugăm să porniți alimentarea și să confirmați că modulul clipește


Descărcare aplicație HeatPump
1. Vă rugăm să scanați codul QR pentru a descărca APPFaceți clic pe noul utilizator pentru a vă înregistra cu numărul de telefon mobilsau email. După înregistrarea cu succes, introduceți numele de utilizator cu parolă și faceți clic pentru a vă conecta.


2. Adăugarea dispozitivului la rețeaModulele care nu au fost conectate la rețea necesită LAN pentru a adăuga dispozitive.După ce ați introdus "dispozitivul meu", faceți clic pe butonul Plus din colțul stânga suspentru a intra în pagina de adăugare a dispozitivului, acaseta de mai sus va afișa numeleWIFI-ului conectat în prezent la telefon, introduceți parola WIFI. 
Mai întâi apăsați ușor pe butonul ridicat al liniei de conectare,apoi faceți clic pe "adăugați dispozitiv" până când arată că conexiuneaa avut succes. Faceți clic pe săgeată, puteți vedea că aplicațiaconectată în prezent este afișată în listă.